top of page
toiminta_taide_media_kulttuuri_yhteisöllisyys.jpg

Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry:n toiminta on yhteisöllistä monitaiteista toimintaa. Siinä näkyvät niin media-,  ympäristö- kuin kuvataide. Kulttuurivoimala järjestää  työpaja-, projekti ja kurssimuotoista taidetoimintaa, taiteen seminaareja sekä tapahtumia. Toiminnan keskuspaikka on Oulun Alppilassa, jonka lisäksi toimintaa on Tuirassa sekä Meri-Toppilassa.

 

Kulttuurivoimala järjestää kaikille avoimia työpajoja ja kerhoja sekä erilaisia vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia.  Lisäksi Kulttuurivoimalassa on paljon toimintaa työelämän ulkopuolella oleville työikäisille. Toimintaan voi tulla mukaan mm. kuntouttavan työtoiminnan tai työkokeilun kautta. Työkokeilut keskitetään tällä hetkellä pääsääntöisesti Kukoista!-hankeeseen. 

Yhteisöllisyys syntyy yhteisistä tavoitteista ja yhteisestä toiminnasta. Kulttuuri on tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa: laajasti ottaen luovuuden politiikkaa. 

Yhteisötaide on taiteen suuntaus, jossa keskeistä on yhteisölähtöisyys. Taidetta tehdään yhteisön jäsenten kanssa. Keskeistä on vuorovaikutuksen edistäminen, sekä ryhmän sisällä että laajemmin yhteiskuntaan vaikuttamisena. Taiteilija on teoksen tai tapahtuman tuottaja tai ohjaaja. Yhteisötaidetoiminta on usein projektiluonteista.

Kulttuurivoimalan toiminta

Portfolio

Kulttuurivoimalan portfolio

Yhteisöllinen lastenkirja
- Alin ja Hanin lempieläimet

2018 - 2019

Kulttuurivoimala toteutti yhteisöllisin menetelmin lastenkirjan, johon tuli somalin- ja suomenkielinen teksti sekä vesivärimaalauksista koostuva kuvitus. Kirjan tarina syntyi työryhmän keskustelujen pohjalta. Sisällöistä vastaava työryhmä koostui viidestä somalitaustaisesta henkilöstä sekä irakilaistaustaisesta kuvittajasta. Kirjoja painettiin 500 kpl ja niitä sai tilata Kulttuurivoimalasta maksutta.

Yhteisöllinen lastenkirja Kulttuurivoimala
Hankkeet

Kulttuurivoimalan käynnissä olevat
hankeet

Kulttuurivoimalassa on tällä hetkellä käynnissä kaksi julkisesti osarahoitettua hanketta. 

2023 Arktista kulttuurihyvinvointia: osallistavia yhteisöllisiä taideprojekteja (Päärahoittaja: Taike)

Useita yhtesöllisiä taideproduktioita. Projektin Taiteilijoina toimivat Johanna Verhiö, Heli Slunga, Martu Väisänen sekä Silja Tuovinen

2023 - 2025 Kukoista! - kulttuurihyvinvointia ja osallisuutta lähiöissä ja verkossa -hanke (Päärahoittajat esr+, Ouka, Stea) 

Hanke tarjoaa työikäisille (16 - 64 vuotta) heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille mahdollisuuden osallisuuteen ja hyvinvointiin yhteisö-, taide- ja luontolähtöisillä menetelmillä. Hankkeen aikana osallistujat löytävät oman yksilöllisen polkunsa kohti yhteisöllistä ja yhteiskunnallista osallisuutta.

Kukoista!-hankkeen sivulle

Kulttuurivoimalan
menneet hankeet

2023 Ollapa DM

Nuoten roolipeliprojekti, jossa kukin osallistuja pääsi toimimaan pelinjohtajana Dungeons and dragons -roolipelissä.

Rahoitus: SKillimylly (ESR+)

2020 -2023 TAITEESTA TYÖTÄ -HANKE 
Työllisyyspoliittinen hanke, jonka pääasiallisena kohderyhmänä ovat  taide- ja media-alojen osaajat, jotka ovat olleet pitkään työttömänä. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa visuaalisten alojen osaajille työtilaisuuksia, joista he saavat 

 • kokemuksia työelämästä ja materiaalia portfolioihinsa 

 • ohjausta ja opastusta taiteelliseen työskentelyynsä sekä nykyaikaisen portfolion 

 • verkostoja työllistymisen edistämiseen
   

Hankkeeseen asiakkaat tulevat työkokeilun tai palkkatukityön kautta.

Taiteesta työtä hankkeessa kerätään tietoa työnantajilta siitä, millä tavoin visuaalisten alojen osaamista on tehokkainta tuoda esille nykypäivän työnhaussa ja kartoitetaan, minkälaiselle osaamiselle on kysyntää. Hankkeeseen osallistuvien osaamista pyritään laajentamaan  osa-alueille, jotka parantavat työllistymismahdollisuuksia. 

             

2019 – 2021 ELEMENTS OF ECOLOGICAL COMMUNITY
Kulttuurivoimala koordinoi Elements of Ecological Community -hanketta. Hankekokonaisuuteen kuuluu Muhu InSEA MTÜ järjestämä Taide ja Energia -seminaari Muhun saarella Eestissä lokakuussa 2019, vuoden 2020 alussa Oulussa järjestettävä Työ ja tulevaisuus -seminaari, Latviassa kesäkuussa 2020 järjestettävä Taide-, käsityö- ja restaurointi -seminaari sekä Eestissä elokuussa 2020 järjestettävä päätösseminaari. Hanketta toteuttivat Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry yhteistyössä eestiläisen Muhu InSEA NGO:n ja latvialaisen Serde NGO:n kanssa. 

Rahoitus:  Pohjoismainen ministerineuvosto 

 

 

2021 Monikulttuurinen ruokakirja -hanke
Hanke tuotti Makuja & muistoja - ruokatarinoita ja -reseptejä eri kulttuureista -kirjan. Useasta maanosasta ja yhteensä 10 eri maasta tulleiden maahanmuuttajien tekemä kirja koostuu noihin maihin ominaisten ruokien resepteistä, ruokakulttuureihin liittyvistä tiedoista, tarinoista ja kuvista. Kirja oli suunnattu kaikille ruuan rakastajille ja eri kulttuureista kiinnostuneille. Valmista kirjaa jaetiin maksutta / postikuluja vastaan. 

Rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö - Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin

 

 

2018 - 2021 PROSESSI 2 -hanke

Työllisyyspoliittinen hanke, jonka pääasiallisena kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät aikuiset ja nuoret,            erityisesti maahanmuuttajat. Hanke työllisti kohderyhmäläisiä palkkatuen, työkokeilun, oppisopimuskoulutuksen ja kotoutumiskoulutusten kieliharjoittelun kautta.

 

Hankkeen keskeisiä tavoitteita olivat vertaisoppimisen kehittäminen, tiedon ja kulttuurin siirtyminen eri ihmisryhmien välillä,           kohderyhmäläisten osaamisen ja ammatillisten valmiuksien lisääminen, yritys- ja oppilaitosyhteistyön kehittäminen, maahanmuuttajille suunnatun Kulttuurikylpytoiminnan jatkuva kehitystyö sekä kohderyhmäläisten työllistyminen tai jatkokoulutus.

           

Rahoitus: ELY-keskus, työllisyyspoliittinen avustus

2018 – 2019 Yhteisöllinen lastenkirjaprojekti - Ali iyo Hani xaywanka eyjecel yihin / Alin ja Hanin lempieläimet
Projektissa luotiin yhteisöllisin menetelmin somalinkielinen lastenkirja, joka käsittelee somalitaustaisen perheen arkea Suomessa. Kirjassa on myös suomenkielinen teksti kielenoppimisen tueksi.

 

Rahoitus: Opetushallitus - Valtionavustus kotoutumisen edistämiseen 2018.           
 

2017 – 2018 Taidekätköt 
Lasten taideprojekti, jossa luotiin taideteoksia luontoon. 

 

Rahoitus: TAIKE
 

2016 – 2017 Hashtag LumiKAAOS
Useista erilaisista taiteen työpajoista koostuva yhteisöllinen taideprojekti 15-29 -vuotiaille. Hashtag LumiKAAOS -video.

Rahoitus: Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015 – 2019 ESR,

2016 – 2017 Meri-Toppila All Stars -hanke
Yhteisöllinen videoprojekti toteutettiin yhdessä Meri-Toppilan asukkaiden kanssa. Hankkeen lopputuote: Meri-Toppila All Stars video.

Rahoitus: TAIKE

 

2015 – 2018 Prosessi -hanke
Tarkoituksena etsiä yksilöllisiä urapolkuja taiteen ja kulttuurin kautta. ELY-keskus, työllisyyspoliittinen avustus.

 

2015 – 2016 Kulttuurisiilon strateginen tuotteistaminen ja markkinointi -hanke
Hankkeessa edistettiin Meri-Toppilassa sijaistsevan entisen hakesiilon paikallista ja kansainvälistä tunnettavuutta kulttuurin alustana.


Rahoitus: OKM
 

2013 – 2015 Taiteen Paikkoja Meri-Toppilassa -hanke
Hankkeessa tutkittiin taiteen sijoittumista Meri-Toppilaan. Hankkeen tuloksista tehtiin Taiteen paikkoja Meri-Toppilassa kirja. Hankkeella työllistettiin paikallisia taiteilijoita.

 

Rahoitus: OKM
 

2012 – 2013 Active Citizenship and Social Housing
Yhteistyötä Oulun yliopiston kanssa. Koordinoija Udinen yliopisto (Italia).

 

Rahoitus: Erasmus.
 

2011 – 2013 Learning Village Nord -projekti 2011-2013
Kulttuurivoimala hallinnoi, mukana Ruotsin ABF ja Viron Muhu InSEA kansalaisjärjestö.

 

Rahoitus:  Nordplus.
 

2011 – 2012 LAP1 (Les Ateliers Partage) projekti 2011-2012
Hankkeeseen osallistuivat Belgia, Italia ja Suomi. Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry osallistui Suomesta. Hanketta hallinnoi Belgia. Tuki EU -kulttuuriohjelma.

 

2008 – 2012 Asiakkuus-hanke, Kemi ja Oulu
Ajatuksena oli luoda asiakkuuksien verkosto eri toimijoiden välille ja rakentaa yksilölliset selviytymispolut nykyisestä tulevaan.

Rahoitus: Työvoimapoliittinen projektiraha.


 

2009 Visual Meetings: Morogoro, Tansania 
Samankaltainen tapahtuma kuin Kemissä 2004-2005. Mukana valokuvaus-, video-, katuteatteri- ja animaatiotyöpajoja. Loppujen lopuksi olimme saaneet aikaan suuren kokonaisuuden, joka huomioitiin Tansanian TV:ssä. Suuri ansio toteutuksesta ja näkyvyydestä oli paikallisella katulasten ja -nuorten kulttuurikeskuksella, Kikuwalla.

 

Rahoitus: OKM
 

2004 – 2007 Työstä taidetta, Kemi
Ideana nähdä työ taiteena; sen arvo ja tarkoitus työntekijän näkökulmasta.

 

Rahoitus: Työvoimapoliittinen projektiraha, 2004 – 2007
 

2004 – 2006 Region video -projekti
Projekti toteutettiin yhteistyössä Kemi-Tornion alueen matkailuyritysten kanssa. Video kertoi turisteille elämästä alueella vuosisatojen saatossa. Tuloksena oli video, jonka osaksi voidaan liittää inserttejä yritysten matkailuryhmien aktiviteeteista. Tämä tarjosi yrityksille mahdollisuuden tarjota asiakkailleen henkilökohtaisen aluetta kuvaavan videon, jossa he itse (asiakkaat) ovat mukana.

 

Rahoitus: Peräpohjolan Leader -ohjelmasta Peräpohjolan kehitys ry:n kautta.
 

2004 – 2005 Visual Meetings: kansainvälinen tapahtuma Kemissä
Tavoitteena oli kehittää yhteisöllisiä viestinnän muotoja ja yhteistyöverkostoja. Tapahtumassa oli mukana ohjaajia ja media-alan ammattilaisia Brasiliasta, Englannista, Eestistä, Tansaniasta ja Suomesta. Työpajojen töiden tuloksista järjestettiin näyttely Kulttuurivoimalassa (Kulttuurivoimalarakennuksessa).

 

Rahoitus: OKM
 

2004 Trans Barents Highway Symposium of Art 2004
Mansikkanokan puiston hiekkarannalle rakennettiin hiekkalinnat. Ajatuksena oli käyttää hiekkaa taiteen materiaalina ja järjestää materiaaliin liittyvä performanssiesitys, jonka toteutti Ruotsinsuomalaisen kansankorkeakoulun opiskelija. Tapahtuman järjesti Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja paikallisesta toteutuksesta vastasi Kulttuurivoimala.

 

2004 Tarinan takana: Yhteisötaidepäivät Kemissä 2004
Yhteisötaidepäivät toteutettiin yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan oppilaitoksen ja Kemin työväenopiston kanssa. Tapahtumassa järjestettiin mm. musiikkityöpaja, jonka vetäjänä toimi Daniel Fox Welfare State Internationalista, Englannista.

 

2003 Trans Barents High Way Symposium of Art 2003 
Lapin yliopisto järjesti Trans Barents Highway – ympäristökiertoajelun Venäjälle, Norjaan, Ruotsiin ja Suomeen. Suomessa Kemin osion järjesti Kulttuurivoimala. Kemissä taideteosten materiaalina oli meren rannoille tuomat puut (losot). Kansainvälinen taiteilijaryhmä rakensi niistä suuren linnun siiven.

 

2003 Perhetaidepiknik Paattion kartanossa
Toteutettiin yhteistyössä Kemin työväenopiston kanssa. Piknikin tarkoituksena oli löytää yhteisiä harrastuksia ja luoda yhteyksiä maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, Piknikeillä tehtiin majoja, keramiikkaa, huovutusta ja otettiin perhekuvat osallistuneille perheille. Lopuksi järjestettiin osallistujien töiden näyttely Kulttuurivoimala -rakennuksessa.

Rahoitus: Opetushallitus.

 

2003 HERE ... LOOKING...SEEING...FINDING kirja
My Age -leirille osallistuneet nuoret toteuttivat kirjan, joka sisälsi leirillä tuotettua materiaalia. Kirja sisälsi mm. tekstejä ja valokuvia. Nuoret toteuttivat myös kirjan ulkoasun suunnittelun sekä taiton.


 

2001 My Age -nuorten kansainvälinen taideleiri Kemissä
Leirin osallistujat olivat Slovakiasta, Belgiasta, Eestistä ja Suomesta. Nuoret, 17 - 26 vuotiaat, yhteensä 40 henkilöä, tekivät videon omista ryhmistään ja lähettivät ne ennen leiriä toisilleen. Näin he tutustuivat toisiinsa ennen kuin tapasivat Kemissä.

 

Rahoitus: CIMO


 

2000 Esiselvitys Kulttuurivoimalarakennuksesta Kemissä 
Esiselvityksen teki Kari Lunnas Kemin kaupungin hankkeen tuella. Selvityksen tuloksena perustettiin Kulttuurivoimala – Culture Power Station ry 11.12.2000.


Muita pienempiä projekteja:

 

 • Sound hack, 2022

 • Korttelitapahtumat, 2021 ja 2022

 • Näkyväksi! -yhteisötaideprojekti, 2021

 • Flux -audiovisuaalinen livestream sarja, 2021.

 • Podcastin perusteet -videokurssi, 2020.

 • Soitetaan internettiä -äänitaidetyöpaja, 2020.

 • Teatteri-improvisaatio -kurssi, 2020.

 • Runoryhmä, 2020.

 • Markku Heikkisen luentosarja Yrjö Kallisesta, 2020.

 • Valokuvanäyttelyitä, 2020. 16-kuvaa arjestani, Jouko Posion Alternativemodel.

 • Silo Day -tapahtuma, 2018-2019. Video 2018

 • Melting Hearts, yhteistyössä Ikitalvi ry ja Lumo Lights festival Oulu 2019.

 • Luovan piirtämisen ja grafiikan kursseja 2016, 2017, 2018.

 • Silo’s Open Day -tapahtuma, 2014 – 2017. Video 2015, Video 2016, Video 2017,

 • Taide ja Energia -työpaja, Tuki OKKA-säätiö 2017. Video

 • Taidepenkki DIY Veturitallille 2017. Video

 • Lonnie Grahamin valokuvaprojekti Muhussa, Virossa 2016 – 2017. Video

 • Grassroot art and solutions - yhteisötaiteen seminaari ja työpajat, TAIKE Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu 2015. Video

 • 2014 ja 2015 Pulurock, Kulttuurisiilossa. Esiintyjinä muun muassa Mikael Gabriel. Järjestäjinä Meri-Toppilan nuoriso Oulun kaupungin Nero-toimintarahan avustamana.

Kulttuurivoimala on ollut mukana myös monissa muissa yhteistyöprojekteissa.

bottom of page