Tervetuloa Kulttuurivoimalaan!

 

Kulttuurivoimala - Culture PowerStation -yhdistys on perustettu vuonna 2000 ja sen kotipaikka on Oulu. Toiminnan keskeinen tavoite on Meri-Toppilassa sijaitsevan Alvar Aallon suunnitteleman (1932) hakesiilon kunnostaminen paikalliseksi ja kansainväliseksi yhteisö-, ympäristö- ja mediataiteen keskukseksi.

Siilo ympäristöineen on osa Aallon suunnittelemien teollisuusrakennusten kulttuuriperintöä. Löydä oma paikkasi yhdistyksessä ja liity jäseneksi. Pääset mukaan yhteisöön, joka edistää taiteen, kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutusta.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 10 euroa; työttömillä ja opiskelijoilla 5 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa tilille FI38 5131 6120 0063 64 ja laita viitenumeroksi 2014.

Toiminnan lähtökohtia

 

Kulttuuri on verbi! Kulttuurin voima toteutuu, kun siirrymme passiivisista kulttuurin kuluttajista aktiivisiksi kulttuurin tekijöiksi. Kulttuuri on laajasti ymmärrettynä luovaa vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä, uusia toimintamahdollisuuksia, kriittisyyttä... 

Kohtaamiset, kuunteleminen ja dialogi luovat pohjaa myös taidetoiminnalle. Yhdistyksen toiminnassa tärkeää on yhteistoiminta ja verkostoituminen (Paikalliset, kansalliset ja kansainväliset verkostot).

Taide syntyy arjessa, se on yksilön ja yhteisön voimavara, mahdollisuus luoda ymmärrystä ja vuorovaikutusta sekä kehittää omaa ympäristöään.

Ajankohtaista