Kulttuurivoimala ry aloittaa blogipalstan julkaisemisen.

 

Elämme yhteiskunnassa murrosten aikaa, joka merkitsee sekä epävarmuutta että jatkuvaa muutosta. Miten voimme vaikuttaa ympärillämme velloviin tapahtumiin? Yksi keino on kertoa oma mielipiteensä ja esitellä tulevaisuuden vaihtoehtoja. Haluamme käynnistää ja ylläpitää yhteiskunnallista keskustelua.

 

Tämän palstan tarkoituksena on tarjota kritiikkiä, arviointeja ja toivottavasti myös vaihtoehtoja. Palsta ei ole vaikeaselkoista teoriaa eikä kevyttä pintaliitoa - huumori, ironia ja satiiri on sallittua.  Tavoitteemme on tuoda esiin analyysia, yhteiskuntakriittisia ja vaihtoehtoisia näkökulmia. Haluamme käsitellä vakavia asioita ironian, huumorin ja kriittisen tarkastelun keinoin. Sen kirjoituksissa ovat keskeisellä sijalla analyysi, yhteiskuntakriittisyys, yleistettävyys ja eri näkökulmat.

 

Blogien sisältöinä ovat ihmisten ajatukset ja kokemukset ajankohtaisista asioista. Blogissa voidaan käsitellä paikallisia kysymyksiä, mutta tavoitteena on löytää aiheista laajempia yhteiskunnallisia yleistettävyyksiä. Kirjoituksiin liittyy kuitenkin kytkentä yhteiskuntaan, taiteisiin ja kulttuuriin. Kyseessä ei siis ole sumean median temmellyskenttä, vaan kriittiseksi keskustelufoorumiksi tarkoitettu alustusten palsta. Keskustelu on osa kulttuuria ja demokratiaa.

 

Olemme kutsuneet kirjoittajia palstalle eri puolilta Suomea. Näiden äänien takana on vankkaa kokemusta ja ammattitaitoa. Blogipalstalle voi myös tarjota kirjoituksia. Palstalla on toimituskunta, jonka tehtävänä on toimia myös moderaattorina. Toimituskunta tarjoaa myös kielenhuollollista apua. Jos olet epävarma kirjoittamisen osaamisestasi, saat apua toimituskunnalta. Tällöin tekstisi luetaan ja kieli huolletaan. Muutettu teksti lähetetään sinulle luettavaksi ja hyväksyttäväksi, jonka jälkeen se julkaistaan palstalla. Toimituskunta pidättää myös oikeuden päättää tekstien julkaisemisesta. Kaikki tekstit julkaistaan kirjoittajien oikeilla nimillä. Kirjoittajalta pyydetään myös kirjoittajan lyhyt esittely.

 

Toimituskunnan puheenjohtaja ja palstan päätoimittaja on yhdistyksen puheenjohtaja, toimittaja Kari Lunnas. Toimituksen toimitussihteeri on Pirjo Haikala. Toimituskuntaan kuuluvat lisäksi Pirjo Roponen-Lunnas, Juuso Knuutila, Sami Hänninen ja tarvittaessa se voi kutsua mukaan sisältöä tarkistavan asiantuntijan.

 

Kirjoitusehdotuksia ja kirjoituksia otetaan vastaan sähköpostilla osoitteessa blogit(at)kulttuurivoimala.fi.

 

Kari Lunnas 
Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry:n puheenjohtaja

      

 

 

 

Vieraana kielletyllä maalla - Leena Hietanen

Oulussa on hienoja patikkareittejä metsäretkille - Kalle Hellström

Ollaan ihmisiksi lokakuussa!Terttu Kuusela

 Hietasaari-liikkeen kannanotto - Raija Lähdesmäki 

Pakolainen tulee taloon  - Leena Hietanen

Kankaasta solmituista palloista ja lasinsirpalein 
päällystetyistä muureista - 
Riikka Palander

Turjan rannan periferiset pomorikylät - Juha Eskola 

Terveisiä yhteisötalo Maltasta - Leena Hietanen   

 Suvaitsevaisuus on pahe? - Pirjo Roponen-Lunnas