Kulttuurisiilon taustaa

Kuvateksti: Kulttuurisiilo iltavalaistuksessa Kuvateksti: Kulttuurisiilo iltavalaistuksessa

KULTTUURISIILO

 

Alvar Aallon katu 5
90520 OULU

Heikki Riitahuhta:
KULTTUURISIILON TAUSTAA

Ouluun vuonna 1931 valmistunut oy Toppilan selluloosatehdas oli ensimmäinen Alvar Aallon suunnittelemista teollisuuskohteista.

Kun aluetta kaavoitettiin uudelleen asuinalueeksi 1990-luvun vaihteessa tehtaan lopetettua toimintansa, keskeisimmät teollisuusrakennukset merkittiin suojeltaviksi. Suurimmalle osalle alueen suojelluista rakennuksista on löydetty uusi käyttötarkoitus, mutta suunnitelmien toteutus veistoksellisen siilon kohdalla ovat kaatuneet kerta toisensa jälkeen. Oulun kaupunki on myöntänyt Toppilan siilorakennuksen varauksen Kulttuurivoimala - Culture Power Station ry:lle. Ehtona on ollut, että varaaja esittää alustavan suunnitelman 2009, ja käyttö alkaa syyskuussa 2011.


Kulttuurivoima ry:n tarkoituksena on muuttaa siilorakennus ympäristö-, yhteisö- ja mediataiteen kehittyväksi keskukseksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa kulttuuriekologiseen suunnitelmaan pohjautuen asukasyhteisön ja hankkeeseen liittyvän yhteisön voimin.

Diplomityöni aiheena on kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman laatiminen siilorakennuksen saattamiseksi uuteen käyttöön. Siilorakennukseen olin perehtynyt jo syventävien opintojen työni yhteydessä. Diplomityöni aluiksi jatkoin syventymistä alueen historiaan ja arkkitehtuuriin, siilon suunnitteluperiaatteisiin, rakennustekniikkaan ja siilon kuntoon. Perehdyin myös Alvar Aallon 1920–1930 -lukujen suunnitteluun.

Kulttuurivoimalayhdistyksen periaatteiden mukaisen suunnittelutuloksen saavuttamiseksi selvitin kulttuuriekologiaa, yhteisötaidetta ja kestävän kehityksen toimintatapaa. Työskentelymenetelmänä oli luova suunnittelu ja yhteistoiminta sekä Kulttuurivoimalan että muiden sidosryhmien kanssa. Siilon korjaussuunnittelussa on huomioonotettavia näkökulmia erittäin monia: suojellusta, vain yhtä funktiota palvelleesta teollisuusrakennuksesta on tavoitteena saada monikulttuuriselle asukaskunnalle monimuotoista toimintaa mahdollistava joustava toimintakeskus. Siilon ulkonäköön suunnitelmani tuo vain käytön vaatimia vähäisiä muutoksia. Uutena osana tulee rakennusoikeuden mukainen lisärakentaminen. Uusi tekniikka tuo siilon käytöstä kertovan mediataulun kuljettimen aukkoon. Alikerran aulatilaan suunnittelin monikäyttötilan, jossa voi järjestää erilaisia yleisötapahtumia ja työpajoja. Lisäksi aulatilan yhteydessä on kahvila ja ryhmätyöskentelytiloja.

Siilo koostuu kolmesta siilotornista, joille kullekin suunnittelin oman funktion ja sen mukaiset rakenteet. Kestävän kehityksen ja kulttuuriekologisen korjaussuunnitelman mukaista energiaomavaraisuutta olen ottanut suunnittelussa varausmielessä huomioon, vaikka toteutus ei kustannussyistä voi niistä lähteä liikkeelle. Suunnitelma on tehty vaiheittaista toteuttamista varten. Se täyttää Kulttuurivoimalan asettamat vaatimukset. Tilaohjelma on pyritty pitämään selkeänä siten, että se vastaa tilojen joustavaa mukautumiskykyä.

_____________

Kuvagalleria ja muuta materiaalia Kulttuurisiilon kunnostuksesta

Media

Valoinstallaatio